اردوها و گردش های علمی دانش آموزان

امروزه گردش علمی در تعلیم و تربیت کشورهای جهان ارزش مهمی دارد و از آن برای گسترش موفقیت دانش آموزان استفاده زیادی به عمل می آید .

دانش آموزان باید با دنیایی که در آن زندگی می کنند از نزدیک آشنا شوند . امروزه کوشش بر این است که بین تحصیل رسمی و مسائل واقعی زندگی، نوعی ارتباط منطقی برقرار گردد و مسلماً گردش علمی به رشد تحصیلی دانش آموزان کمک می کند .

از هر گردش علمی و اردو نتایج زیر بدست می آید :

 

1- تفهیم مطالب کتاب های درسی وآموزش واقعیتها به همان ترتیبی که درطبیعت با زندگی عادی وجود دارند و در نتیجه ایجاد ارتباط بین امور زندگی در کارهای مدرسه .

2- عادت به رفتارهای مورد قبول مردم و آشنایی با خطرات اجتماعی و همچنین مسائل ایمنی ( پرورش مهارت زندگی ) .

3- پرورش فن مشاهده و تحقیق .

4- بالا بردن سطح دانش و اطلاعات دانش آموزان .

5- انجام دادن کارهای هنری ، خلاق و کشف استعدادهای مختلف دانش آموزان .

 

از آنجا كه مدرسه در نظر دارد اردوها هدفمند باشند ، لذا اردوهاي مختلف علمی با توجه به محتوای آموزشی کتب درسی و همچنین اردوهای تفریحی برای دانش آموزان اجرا می کند .

 

توجه :

1-حضور دانش آموزان در این اردوها الزامی است ( دانش آموزان حتی المقدور غیبت نداشته باشند ) .

2- اعزام دانش آموزان به اردو با رضايت نامه كتبي اوليا انجام مي شود ، در غير اينصورت از اعزام دانش آموز خودداري بعمل مي آيد .

3-اردوها با توجه به شرايط جوّي اجرا خواهد شد.