معرفی کتاب هایی با موضوع بلوغ:
1-روانشناسی بلوغ(چگونه حالات روانی نوجوان رابررسی کنیم؟)
نویسنده:هایم گنیوت ، انتشارات:نشر دایره ، چاپ خاتون
2-نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان
نویسنده: علی اکبر شعاری نژاد ، اتشارات روزنامه اطلاعات
3-روانشناسی درمان بلوغ
نویسنده:آقای لطف آبادی ، انتشارات :سازمان ملی جوانان
 
 
معرفی کتاب هایی با موضوع شیوه های ابراز وجود:
1-نام کتاب:ابراز وجودکنید
نویسنده:گروه متخصصان مدیریت ، برگردان:منصورفلاحتی نوین
ویراستار:لیلا لقایی ، موضوع:قاطعیت(روانشناسی)
2-کتاب روانشناسی ابراز وجود
نوشته:سیده آزاده موسوی زاده ، ناشر:جهان دانش
3-راه های عملی ابراز وجود
نویسنده:حمید آتشی پور ، مریم لولاکی
4- روان شناسی ابراز وجود
نویسنده:رابرت آلبرت پی ،مایکل آمونز / مترجم:مهدی قراچه داغی