به نام خدا

 
 

« بهترین راه ، پیش بینی آینده و ساختن آن است. »

 

آموزش موفقیّت آمیز دانش آموز نیازمند مشارکت و همکاری معلمان ، دانش آموزان و والدین می باشد میزان آگاهی ما  از چگونگی یادگیری فراگیران و نحوه ی کمک به یادگیری آن ها بسیار اهمیت دارد . با توجه به اینکه در سال های اولیه ی آموزش ، کودکان در حال گسترش دادن مهارت های فکری ، اجتماعی و حرکتی خود هستند ، گروه زبان انگلیسی پارسا با تهیه فعالیت ها و مواد آموزشی سعی در توسعه ی کل مهارت های زبان آموز دارد.

گروه زبان دبستان پارسا با توسعه ی مهارت های شنیداری ، دیداری ، نوشتاری و به و یژه گفتاری سعی در ساختن فراگیران مستقل خواهد داشت . در این راستا پشتکار، تمرین و تداوم در یادگیری از سوی دانش آموزان عزیز راه را برای ما هموار خواهد ساخت.

 

 

گروه زبان دبستان غیر دولتی پارسا

***